Neem contact op!
 
Geestelijke Gezondheidszorg Nepal

Wacalea helpt mensen met mentale problemen in Nepal (2019 – 2023).

Tot 2023 heeft de Wacalea Foundation zich ingegezet vooro de Nepalese organisatie KOSHISH. KOSHISH is een pionier in Nepal op het gebied van geestelijke gezondheid en personen met psychosociale problemen. In dit filmpje wordt uitgelegd waarom en wat deze organisatie doet.

Op deze pagina beschrijven we hoe in Nepal de leefsituatie is van personen met psychosociale problemen, hoe KOSHISH is ontstaan en wat zij doen en ten slotte waarvoor een financiële bijdrage nodig is.

Leven met psychosociale problemen in Nepal.

Het is in Nepal slecht gesteld met de behandeling van personen met psychosociale problemen. Zij worden in veel gevallen mishandeld, geïsoleerd, in kooien opgesloten of op straat achtergelaten. Dit komt voornamelijk door de bestaande misvattingen, onbekendheid en stigmas over geestelijke gezondheid. In veel gevallen worden de individuen en hun gezinnen die te maken hebben met psychosomatische problematiek gediscrimineerd en behandeld als een outcast door de samenleving. De meerderheid van de bevolking heeft geen inzicht in de geestelijke gezondheid en psychisch welbevinden en denkt dat deze ziekten niet te behandelen zijn. Zo gaan ze ook vaak naar traditionele healers, die proberen het individu beter te maken door ze uit te roken, religieuze liederen te zingen of te slaan. Bovendien zijn alle social-economische barriers aanwezig in Nepal. Nepal is een traditioneel, patriarchaal en armoedig land met de geschiedenis van natuurrampen zoals de aardbeving van 2015, tien jaar lang gewapend conflict en de politieke onrust die leidt tot de instabiliteit van sociale hervormingen. Hierdoor is er weinig aandacht door de regering en de bevolking voor deze doelgroep. Door al deze redenen ervaren veel personen met psychosociale problemen een grote angst om verlaten te worden, waardoor ze hun problemen veelal niet bespreekbaar maken.

Welke hulp is er dan beschikbaar?

Op regeringsniveau werd met de inwerkingtreding van een wet in 2017 voor het eerst een beleid ontwikkeld met daarin de rechten en verplichtingen wat betreft dit onderwerp. Helaas is daar in de praktijk nog weinig van te merken. Zo is bijvoorbeeld minder dan 1% van het budget voor de gezondheidszorg beschikbaar voor de geestelijke gezondheidszorg en is er maar 1 overheidsziekenhuis voor geestelijke gezondheidzorg in Nepal. De behandeling in de privéziekenhuizen is niet betaalbaar en/of bereikbaar voor velen. Koshish probeert een verbetering voor personen met psychosociale problemen te bewerkstellingen.

Ontstaan van Koshish

KOSHISH begon als een individuele humanitaire inspanning van de heer Matrika Prasad Devkota. In het jaar 1986 op 15-jarige leeftijd leed hij aan chronische depressie. Hij ging naar de middelbare school tot 1991. Daarna bleef hij thuis tot 1998. Dit was een periode van veel pijn en ellende voor Matrika vanwege zijn geestelijke gezondheidsproblemen. In 1998 werden zijn gezondheidsproblemen eindelijk behandeld en hij werd gerehabiliteerd in het jaar 1999 toen hij een baan kreeg. Hij herstelde zich, maar de pijn en ellende die hij leed lieten een blijvende indruk achter Uiteindelijk schreef hij zich in voor zijn bachelor studies in sociaal werk en tegelijkertijd begon hij anderen te helpen die lijden aan psychische problemen. Zijn eerste begunstigde was een vrouw uit zijn eigen dorp die door de familie in de steek was gelaten vanwege haar psychische gezondheidsproblemen. Hij bracht haar naar Kathmandu en kreeg daar medische behandeling en regelde, met zijn eigen geld, een vrouwelijke verzorger. Na 26 jaar! werd de vrouw herenigd met haar familie. In deze tijd leefde zij op straat in Gorka.

Daarna begon Matrika Devkota met het redden van verlaten personen door heel Nepal. Hij verwees ze naar andere NGO’s  door voor onderdak. Omdat de andere NGO’s geen passende zorg konden bieden is hij in 2011 KOSHISH, zijn eigen 24 uur onderdakhuis, het transithome voor vrouwen en kinderen met geestelijke gezondheidsproblemen, gestart. Dit centrum heeft als doel gespecialiseerde psychosociale en medische diensten aan de bieden waarna de personen weer terug opgenomen worden in de maatschappij.

Op dit moment werkt Koshish in 57 van de 77 districten in Nepal. Personen met mentale problemen worden uit de inhumane situaties waarin ze verkeren gehaald. In een tijdelijk opvanghuis krijgen ze medicatie en therapie. Ondertussen krijgt de gemeenschap uitleg over geestelijke gezondheidzorg. Wanneer een persoon weer terugkeert naar zijn of haar gemeenschap, kan hij of zij deelnemen aan zelfhulpgroepen van Koshish en zal Koshish bezoeken brengen om te kijken hoe het gaat. Naast de directe hulp aan het individu en de gemeenschap zet Koshish zich in om met de overheid tot een lange termijn oplossing te komen voor deze doelgroep.

 Project: Nieuw opvanghuis, wat Wacalea mede tot stand wil brengen

Om deze doelgroep te kunnen blijven helpen heeft KOSHISH land gekocht voor een transitcentrum voor vrouwen in de vredige en rustige omgeving van Pharping nabij de stad Kathmandu. Het land ligt in de buurt van een bos met een continue toevoer van beekwater ernaast. Het transitcentrum zal op deze grond worden gebouwd. In dit opvanghuis zullen vrouwen en kinderen met geestelijke gezondheidsproblemen een thuis weg van huis hebben voor behandeling en het herstel. De realisatie van dit centrum kost ongeveer 300.000 dollar. Dit project past binnen onze doelstellingen om een duurzame investering te doen in een lokaal initiatief.

Manon, bestuurder van Wacalea, heeft gedurende 5 maanden vrijwillig gewerkt voor deze organisatie en ze op deze manier goed leren kennen.

De bouw van dit huis bespaart kosten als huur.  Ten slotte willen ze landbouwactiviteiten aan gaan bieden. Dit is een goede afleiding voor de personen met de psychosociale problemen. Het is tevens een sector waarin veel personen ook terecht in zullen komen wanneer ze weer teruggaan naar hun gemeenschap, aangezien het grootste gedeelte van de bevolking op het platteland leeft. Daarnaast is het ook de bedoeling dat ze inkomsten gaan verwerven door de verkoop van de producten.

Eindresultaat 2023

Het opvanghuis voor vrouwen met psychosociale problemen in Nepal is onlangs in gebruik genomen. De Nepalese organisatie Koshish heeft, door onder andere de steun van Wacalea, een nieuwe accommodatie kunnen realiseren. Daar worden vrouwen (en eventueel hun kinderen) met mentale problemen, die uit inhumane leefsituaties zijn gehaald, opgevangen. Zo krijgen ze medicatie en therapie. Een tijdelijk thuis met behandeling, gericht op herstel. Ondertussen krijgt de omgeving of gemeenschap uitleg over geestelijke gezondheidszorg met het doel inhumane situaties te voorkomen.

In het filmpje hieronder zie je het prachtige eindresultaat. Iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd, dankjewel!

 

 

 

 

Bericht van de oprichter van KOSHISH

Een bericht van Matrika aan iedereen die via Wacalea het project een warm hart toe draagt van februari 2022 kunt u hieronder vinden.