Neem contact op!
 

Beleidsplan 2015

Inleiding

Voor u ligt het Beleidsplan 2015 van de Stichting Wacalea Foundation.
Stichting Wacalea Foundation is in 2012 opgericht. Wacalea staat voor Watch, Care en Learn.

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer nummer: 56249268.
Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Fiscaal nummer: 8520 40 283.
Voor meer informatie kunt u ook onze website www.wacalea.com bezoeken.

De Wacalea Foundation wil mensen, zowel kinderen als volwassenen, die leven in een onveilige en/of instabiele leefomgeving, steunen met als doel dat ze zich ontwikkelen naar een, in hun eigen omgeving en cultuur, menswaardig bestaan.
Dit realiseren we door kennis, geld en ervaring te verzamelen en te investeren in lokale, kleinschalige projecten.
In dit Beleidsplan beschrijven we onze ambities voor het jaar 2015.

Beleid Stichting Wacalea Foundation.

Visie

We ontwerpen of steunen een lokaal zorgconcept op maat op basis van initiatieven en/of vragen en behoeften die de lokale bevolking heeft. Vragen en behoeften gericht op de ontwikkeling van hun woon- en leefklimaat.

Het doel is dat een project duurzaam is. En hiermee bedoelen we dat de lokale bevolking de intenties van onze visie, het zorgconcept en de aanpak zelf begrijpen, kunnen uitvoeren, kunnen onderhouden maar ook kunnen herhalen. Einddoel is dat de lokale mensen op de projectdoelstelling zelfvoorzienend zijn.

Werkwijze

We werken op basis van de principes van projectmatig creëren. Nadat we een project hebben benoemd, maken we een projectplan.
We beschrijven het project: de (strategische) doelstellingen van het project, de projecten welke onderdeel zijn van de aanpak, de projectorganisatie, de rol en bijdrage van de lokale bevolking, de begroting van het project, de communicatie naar betrokken sponsoren, de projectfasering en de projectplanning.

Organisatie Wacalea Foundation

Naam : Wacalea Foundation
Adres : Westerpark 151
Potscode : 5042 MK
Plaats : Tilburg
Telefoon : 06-14679141
E-mailadres : Lianne@wacalea.com
Website : www.wacalea.com
Inschrijving K.v.K : 56249268
Rekeningnummer : NL49INGB0006260294 t.n.v. Stichting Wacalea Foundation
Anbi nummer : Fiscaal nummer: 8520 40 283.

Bestuursleden

Voorzitter : Ron van den Heuvel
Secretaris : Lianne van Deurzen
Penningmeester : Manon van den Heuvel
Lid: : Myrthe van Delden

Ambities

Fondsenwerving

In 2013 en 2014 hebben we ervaringen opgedaan met het organiseren van activiteiten en evenementen met als doel om gelden te verwerven. Sommige van de initiatieven krijgen navolging in 2015, zoals het organiseren van een roeiclinic en het mede organiseren van concerten.

Het initiatief Sponsorestafette (zie bijlage 1) zal in 2015 actief worden opgepakt en een aantal bestuursleden zullen actief het ROSI-concept (zie bijlage 2) onder de aandacht van bedrijven gaan brengen.

Door de positieve ervaring met het deelnemen aan schoolsponsoring in 2014 gaan we actief zoeken naar vergelijkbare initiatieven in Nederland.

Betrekken vrijwilligers

Door onze actieve houding bemerken we een aanbod van vrijwilligers die Stichting Wacalea Foundation actief willen ondersteunen. In 2015 gaan we een werkvorm ontwikkelen om deze mensen blijvend te motiveren en te verbinden onder andere door ze te betrekken bij onze plannen en activiteiten.

Uitbreiden bestuur

Gezien onze ambities achten we het noodzakelijk de bestuurlijke organisatie te vervolmaken door het verwerven van een 5e bestuurslid.

Project Nepal

In 2013 en 2014 hebben we het project Nepal gekozen om onze inzet voor te plegen. Zoals in het betreffende projectplan staat weergegeven, kiezen wij er voor om ook in 2015 nog gelden te verwerven voor het aflossen van de lening voor de aankoop van grond en voor het bouwen van een weeshuis-accommodatie. Uiterlijk 2016 zullen wij dit project beëindigen.

Blik naar de toekomst

In 2015 zullen wij starten met het zoeken naar een nieuw project die vraagt om ondersteuning van de Stichting Wacalea Foundation. Onze visie en doelstellingen zijn hierbij leidend.

Informatievoorziening

Via onze website zullen wij belangstellenden informeren over onze activiteiten.