Neem contact op!
 

Beleidsplan 2016

Inleiding

Voor u ligt het Beleidsplan 2016 van de Stichting Wacalea Foundation. Stichting Wacalea Foundation is in 2012 opgericht. Wacalea staat voor Watch, Care en Learn.

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer nummer: 56249268. Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Fiscaal nummer: 8520 40 283.

De Wacalea Foundation wil mensen, zowel kinderen als volwassenen, die leven in een onveilige en/of instabiele leefomgeving, steunen met als doel dat ze zich ontwikkelen naar een, in hun eigen omgeving en cultuur, menswaardig bestaan. Dit realiseren we door kennis, geld en ervaring te verzamelen en te investeren in lokale, kleinschalige projecten.

In dit Beleidsplan beschrijven we onze ambities voor het jaar 2016.

Beleid Stichting Wacalea Foundation

Visie

We ontwerpen of steunen een lokaal zorgconcept op maat op basis van initiatieven en/of vragen en behoeften die de lokale bevolking heeft. Vragen en behoeften gericht op de ontwikkeling van hun woon- en leefklimaat.

Het doel is dat een project duurzaam is. Hiermee bedoelen we dat de lokale bevolking de intenties van onze visie, het zorgconcept en de aanpak zelf begrijpen, kunnen uitvoeren, kunnen onderhouden maar ook kunnen herhalen. Het einddoel is dat de lokale mensen op de projectdoelstelling zelfvoorzienend zijn.

Werkwijze

We werken op basis van de principes van projectmatig creëren. Nadat we een project hebben benoemd, maken we een projectplan. We beschrijven het project: de (strategische) doelstellingen van het project, de projecten welke onderdeel zijn van de aanpak, de projectorganisatie, de rol en bijdrage van de lokale bevolking, de begroting van het project, de communicatie naar betrokken sponsoren, de projectfasering en de projectplanning.

Organisatie Wacalea Foundation

Naam : Wacalea Foundation
Adres : Westerpark 151
Potscode : 5042 MK
Plaats : Tilburg
Telefoon : 06-14679141
E-mailadres : Lianne@wacalea.com
Website : www.wacalea.com
Inschrijving K.v.K : 56249268
Rekeningnummer : NL49INGB0006260294 t.n.v. Stichting Wacalea Foundation
Anbi nummer : Fiscaal nummer: 8520 40 283.

Bestuursleden

Voorzitter : Ron van den Heuvel
Secretaris : Lianne van Deurzen
Penningmeester : Manon van den Heuvel
Lid : Myrthe van Delden
Lid : Mascha Boender

Wil je weten wie wij zijn? Lees hier meer over ons!

Ambities 2016

Afronden project Nepal

Het project ‘Foundation Peace Child Orphanage Pokhara in Nepal, welke we de afgelopen jaren actief hebben ondersteund, is in een fase gekomen waarin de lokale initiatiefnemers het project verder kunnen uitvoeren zonder hulp van Wacalea Foundation. Met ingang van dit jaar zullen we dit project dan ook loslaten. We gaan dit jaar een inhoudelijke eindevaluatie opstellen en onze sponsoren op de hoogte brengen van de resultaten van onze projectondersteuning.

Selecteren nieuw project

Dit jaar zal in het teken staan van het zoeken naar een nieuw project welke we gaan ondersteunen. Onze visie en doelstelling zal hierbij leidend zijn.

Vernieuwen website

In 2016 gaan we onze website vernieuwen. De uitstraling van de huidige website is gedateerd en ook niet goed ingericht om (visueel) terugkoppeling te geven aan onze volgers.

Fondsen werving

In dit jaar zullen we het werven van fondsen afstemmen en inrichten op het project dat we gaan ondersteunen. Bestaande initiatieven en kansen zullen we ook actief benutten.

Betrekken vrijwilligers

Door onze actieve houding bemerken we een aanbod van vrijwilligers die Stichting Wacalea Foundation actief willen ondersteunen. In 2016 gaan we een werkvorm ontwikkelen om deze mensen blijvend te motiveren en te verbinden onder andere door ze te betrekken bij onze plannen en activiteiten.

Informatievoorziening

Via onze website zullen wij belangstellenden informeren over onze activiteiten.