Neem contact op!
 

Beleidsplan 2017

 

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2017 van de Stichting Wacalea Foundation.

Stichting Wacalea Foundation is in 2012 opgericht. Wacalea staat voor Watch, Care en Learn. 

 

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer nummer: 56249268.
Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Fiscaal nummer: 8520 40 283.

Voor meer informatie kunt u onze website www.wacalea.com bezoeken.

 

De Wacalea Foundation wil mensen, zowel kinderen als volwassenen, die leven in een onveilige en/of instabiele leefomgeving, steunen met als doel dat ze zich ontwikkelen naar een, in hun eigen omgeving en cultuur, menswaardig bestaan.

Dit realiseren we door kennis, geld en ervaring te verzamelen en te investeren in lokale, kleinschalige projecten.

In dit beleidsplan beschrijven we onze ambities voor het jaar 2017.

 

Beleid Stichting Wacalea Foundation.

Visie.

We ontwerpen of steunen een lokaal zorgconcept op maat op basis van initiatieven en/of vragen en behoeften die de lokale bevolking heeft. Vragen en behoeften gericht op de ontwikkeling van hun woon- en leefklimaat.

Het doel is dat een project duurzaam is. En hiermee bedoelen we dat de lokale bevolking de intenties van onze visie, het zorgconcept en de aanpak zelf begrijpen, kunnen uitvoeren, kunnen onderhouden maar ook kunnen herhalen. Einddoel is dat de lokale mensen op de projectdoelstelling zelfvoorzienend zijn.

 

Werkwijze.

We werken op basis van de principes van projectmatig creëren. Nadat we een project hebben benoemd, maken we een projectplan.

We beschrijven het project: de (strategische) doelstellingen van het project, de projecten welke onderdeel zijn van de aanpak, de projectorganisatie, de rol en bijdrage van de lokale bevolking, de begroting van het project, de communicatie naar betrokken sponsoren, de projectfasering en de projectplanning.

 

Organisatie Wacalea Foundation

Naam                                     : Wacalea Foundation

Adres                                      : Westerpark 151

Potscode                                : 5042 MK

Plaats                                     : Tilburg

Telefoon                                 : 06-14679141

E-mailadres                            : Lianne@wacalea.com

Website                                  : www.wacalea.com

Inschrijving K.v.K                   : 56249268

Rekeningnummer                  : NL49INGB0006260294 t.n.v. Stichting Wacalea Foundation

Anbi nummer                         : Fiscaal nummer: 8520 40 283.

 

Bestuursleden

Voorzitter                                : Ron van den Heuvel

Secretaris                               : Lianne van Deurzen

Penningmeester                     : Manon van den Heuvel

Lid                                           : Mascha Boender

 

 Ambities 2017.

 

 Selecteren nieuw project

 

Dit jaar zal in het teken staan van het zoeken naar een nieuw project welke we gaan ondersteunen. Onze focus is gericht op een project in Nepal.

Onze visie en doelstelling zal hierbij leidend zijn.

 

Fondsen werving.

 

In dit jaar zullen we het werven van fondsen afstemmen en inrichten op het project dat we gaan ondersteunen. Bestaande initiatieven en kansen zullen we ook actief benutten.

 

Betrekken vrijwilligers.

Door onze actieve houding bemerken we een aanbod van vrijwilligers die Stichting Wacalea Foundation actief willen ondersteunen. In 2017 gaan we een werkvorm ontwikkelen om deze mensen blijvend te motiveren en te verbinden onder andere door ze te betrekken bij onze plannen en activiteiten.

 

 Informatievoorziening

Via onze website en social media zullen wij belangstellenden informeren over onze activiteiten.

 

 Januari 2017, 
Bestuur Stichting Wacalea Foundation