Neem contact op!
 

Financiele verantwoording 2014

Inkomsten Uitgaven
Donaties € 5606,21 Bijdrag aankoop grond € 12.000,00
Kleding € 37,50 Bijdrage aflossing lening € 4.000,00
Sponsorestafette € 50,00 Projectkosten € 140,80
Loterij € 470,00 Visitekaartjes € 70,24
Evenementen € 111,05 Bankkosten € 45,26
Michaelsactie € 10.238,02
Totaal € 16.512,78 Totaal € 16.256,30

 

Banksaldo per 1 januari 2014
€ 597,59

Banksaldo per 31 december 2014
€ 854,07

98,42% van onze uitgaven is direct ten goede gekomen aan het project in Pokhara, Nepal. De kosten van Wacalea Foundation bedragen derhalve 1,58% van onze uitgaven.