Neem contact op!
 

Jaarverslag 2014

Het jaar 2014 stond in het teken van acties ter inzameling van geld voor de ondersteuning van stichting foundation Peace Child Orphanage Pokhara in Pokhara, Nepal.

Er is zes maal in een bestuursvergadering overlegd, waarin de voortgang van acties, initiatieven en inzamelingsacties besproken en geëvalueerd zijn.

Er is een nieuw bestuurslid aangetreden: Myrthe van Delden. Zij heeft als vrijwilliger gewerkt in het weeshuis is Pokhara.

Een hoogtepunt was het bezoek van Binod, de lokale initiatiefnemer in Pokhara. Ons doel om te investeren in kwalitatief goede en duurzame lokale initiatieven werd in de gesprekken met Binod nogmaals bevestigd door zijn uitleg, gedegen projectplannen en officiële papieren. De vreugde die we samen met Binod konden vieren was enorm: de Michaelsactie op de Stichtse Vrije school in Zeist heeft meer dan € 10.000 opgebracht!

Een teleurstelling was het annuleren van het bezoek aan ons project in Pokhara door bestuurslid Manon van den Heuvel wegens gezondheidsredenen.

In het laatste kwartaal van 2014 is de stichting actief contact gaan leggen met andere initiatieven waaronder Vrijwillig Wereldwijd om de inzameling van geld voor de bouw van het weeshuis efficiënter te organiseren. Een optie is dat stichting Wacalea contactpersoon word en informatie verschaft aan vrijwilligers die willen gaan werken in Pokhara.

De aankoop van grond is, mede door onze bijdrage, een feit geworden waardoor de kosten van pacht zullen gaan verdwijnen. Gevolg hiervan is dat opbrengsten allemaal direct besteed gaan worden aan de opvang en zorg voor de weeskinderen.

De acties en activiteiten die hebben bijgedragen aan het project in Nepal zijn:

Zoals uit het financieel jaarverslag blijkt is 98,42% van onze uitgaven direct ten goede gekomen aan het project in Pokhara, Nepal. De kosten van Wacalea Foundation bedragen 1,58% van onze uitgaven.

Voorzichtig kijkt de stichting om zich heen om voor de toekomst een nieuw project te vinden wat aansluit bij de doelstelling van stichting Wacalea.