Neem contact op!
 

Jaarverslag 2015

Het jaar 2015 stond in het teken van inzamelingsacties voor de ondersteuning van Foundation Peace Child Orphanage Pokhara in Nepal en het streven naar een afronding van dit project. Gedurende het jaar werd heel duidelijk dat dit initiatief door de lokale bewoners voortgezet kan worden zonder de steun van onze stichting. Het doel is dus bereikt!

De aardbeving in de regio waarin aan ons project wordt gewerkt was een groot drama.
In mei hebben we daarom besloten om, los van de al lopende actie, een extra actie op te zetten om geld in te zamelen voor wederopbouw. Dit leverde € 3.464,15 op.

In 2015 is zes maal een bestuursvergadering geweest, waarin de voortgang van de acties, initiatieven en inzamelingsacties zijn besproken en geëvalueerd. Een ander belangrijk onderwerp is geweest in hoeverre Wacalea vrijwilligers wil voorbereiden en ondersteunen voor het project in Nepal. Er is besloten dat twee bestuursleden van Wacalea dit in principe onder persoonlijke titel gaan doen, mogelijk in samenwerking met de organisatie Vrijwillig Wereldwijd.

De teleurstelling van vorig jaar, namelijk het annuleren van het bezoek aan ons project in Pokhara door bestuurslid Manon van den Heuvel is dit jaar hersteld. Zij heeft tijdens haar vakantie een aantal weken ons project kunnen bezoeken en haar steentje letterlijk bijgedragen aan herstel na de aardbevingen in mei 2015.

Acties die ondernomen zijn om geld in te zamelen:

Dit jaar is 96,6 % van het geld dat is uitgegeven rechtstreeks bij het project en bij de projecten rondom de wederopbouw na de aardbeving terechtgekomen. Overige uitgaven bestaan uit taart voor de winnende klas op de Stichtse Vrije School Zeist, visitekaartjes en bankkosten die relatief hoog zijn.