Neem contact op!
 

Jaarverslag 2016

In tegenstelling tot andere jaren, heeft 2016  niet zozeer in het teken gestaan van inzamelingsacties, maar zijn we voornamelijk bezig geweest met het professionaliseren van onze website en de zoektocht naar een nieuw project.

 

Daarnaast kunnen wij met trost mededelen dat in april 2016 de bouw van het weeshuis in Nepal volledig is afgerond. Voor ons was dit het hoogtepunt van 2016. Manon is in de zomer naar Nepal geweest om het weeshuis te bezoeken. Een filmpje van het nieuwe weeshuis kunnen jullie vinden op de website.  In het najaar is Manon naar de Stichtse Vrije School in Zeist geweest om terug te koppelen wat er met de bijdrage van hen is gebeurd.

 

Wij kijken terug op een mooi project, waarbij we door middel van nauw contact  een lokaal geïnitieerd project succesvol hebben afgerond. Wij kunnen dan ook met een goed gevoel ‘financieel’ afscheid nemen, want contact zullen we altijd onderhouden.

 

Het vinden van een nieuw  project bleek het afgelopen jaar moeilijker dan gedacht. Nadat er onderzoek is gedaan en acties zijn uitgezet om statushouders te coachen is samenwerking met andere organisaties opgezocht. Dit is niet tot een goed resultaat geleid om daadwerkelijk op te starten. Na diverse vergaderingen en verkennende gesprekken hebben we uiteindelijk besloten om nog een ander lokaal geïnitieerd project in Nepal te ondersteunen. We zijn hier momenteel met een lokale inwoner over in gesprek. Meer informatie volgt in 2017.

 

Daarnaast hebben wij met behulp van Hoover & Hitch onze website en logo vernieuwd. Met als doel om de website in 2017 actiever te gaan gebruiken en ook op diverse social media kanalen actief te worden. Hiermee hopen wij een grotere doelgroep te bereiken.

 

In 2016 is zes maal een bestuursvergadering geweest, waarin de voortgang van de acties en initiatieven zijn besproken en geëvalueerd. In 2016 hebben we één inzamelingsactie gedaan. Met meters maken voor het goede doel (een initiatief vanuit ABN AMRO) hebben we 180 euro opgehaald. Dit geld is geheel ten goede gekomen aan de ondersteuning van een school in Nepal.